Obchodní podmínky

Provozovatel internetového obchodu:

AQUA VALA s.r.o.
Merhautova 57, Brno, 613 00

IČ:  65277376
Firma je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného krajským soudem v Brně
oddíl C., vložka 23112 

DIČ:  CZ65277376
Dodavatel je plátcem DPH.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny Název jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí a zaplacení objednaného zboží kupujícím.

Živé ryby a další živočichy, také mražené krmivo - neposíláme prostřednictvím zásilkové služby. Toto zboží je nutné vyzvednout si osobně.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu AQUA VALA s.r.o., kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto informace nebudou poskytnuty třetím osobám.

Dodací termíny

U zboží skladem je dodací termín do 7 dnů od objednání. U ostatních položek budete o termínu dodání informováni do 3 pracovních dnů od objednání.

Platební a dodací podmínky

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinnen vystavit kupujícímu účtenku.

Zároveň je povinnen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Uvedené ceny jsou aktuální a uvedeny včetně DPH.

dobírka:  zasílaná přepravcem PPL, běžné poštovné, balné a dobírkovné je za cenu dobírky dle tarifů dopravce. Není přímo uvedena v objednávce, protože závisí na hmotnosti a dalších parametrech. Aktuální cenu zjistíte u dopravce na jeho webových stránkách( používáme nejčastěji PPL). V případě větších, těžších nebo neskladných rozměrů balíku se může poštovné lišit od udaného. V tomto případě bude zákazník telefonicky nebo mailem informován.

převodem na účet: zákazník, pokud si tuto variantu vybere, zaplatí  předem celkovou částku včetně přepravného a balného na účet firmy - Jméno: Aqua Vala, č.účtu:  35-493 740 217 / 0100  variabilní symbol: číslo faktury. Po připsání  celkové částky na účet bude zboží vyexpedováno a zákazníkovi zaslán informační e-mail. Přepravné si zákazník sám vyhledá na stránkách PPL v informacích o ceně balíku nebo použije tabulku viz níže. Je to dle hmotnosti. Bez poštovného nebude balík doručen nebo bude doručen za částku poštovného, která bude vybrána dobírkou.

hotově: platí při objednání přes internetový obchod na níže uvedeném odběrném místě - Merhautova 57, Brno. Informujte se s časovým předstihem před návštěvou naší prodejny!

Možnost vrácení zboží

V souladu se zákonem č. 367/2000 má zákazník právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se pro odstoupení v této lhůtě a dodrží níže uvedené podmínky bude mu vrácena kupní cena zboží.

Kupující může zrušit objednávku bez udání důvodu, pokud zboží nebylo ještě vyexpedováno. V opačném případě je prodávající oprávněn požadovat úhradu prokazatelné vzniklých nákladů.

 

Kontaktujte nás a dohodněte si způsob vrácení zboží.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do sedmi (7) pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, nepoužité, neopotřebené a v původním obalu, u krmiv nepoškozená plomba či uzávěr.

Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, použito, opotřebeno či částečně spotřebováno. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající plnění poskytnuté kupujícím kupujícímu do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.4

obchodních podmínek, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, u krmiv nepoškozená plomba či uzávěr, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží, nebo byla tato cena chybně stanovena. V těchto případech bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího a dohodne s ním způsob řešení. V případě již uhrazené zálohy nebo celé částky za zboží, mu bude tato částka převedena nebo zaslána zpět na adresu nebo účet v nejkratším možném termínu

Zboží, které budete vracet v rámci této záruky zpět, musí být v původním obalu, musí byt nepoškozené s kopií dokladu o koupi.

Dále nesmí být zboží používáno. Kupující má právo zboží vyzkoušet, ale nesmí být na něm vidět známky používání, které by snížily nevratně hodnotu zboží.

Náklady na přepravu zboží k dodavateli nese v plné výši zákazník.

Peníze za zboží Vám budou vráceny složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

Zboží neposílejte v žádném případě na dobírku, nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení !

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět. Platnost obchodních podmínek od 1.9.2009.

Ceník přepravného Firemní balík
Hmotnost zásilky do Cena v Kč za balík bez DPH Cena v Kč za balík včetně DPH
1 kg 94,- 114,-
3 kg 104,- 126,-
5 kg 114,- 138,-
7 kg 126,- 152,-
10 kg 145,- 175,-
12 kg 155,- 188,-
15 kg 165,- 200,-
20 kg 175,- 212,-
25 kg 185,- 224,-
30 kg 215,- 260,-
35 kg 275,- 333,-
40 kg 365,- 442,-
50 kg 475,- 575,-

Ceník přepravného pro produkt Firemní balík je platný od 1.1.2012 na území celé České republiky. Změna ceníku vyhrazena Ceny jsou uvedeny bez palivového příplatku a příplatku za mýtné.

Výše požadované dobírky v Kč do: Dobírkový poplatek v Kč bez DPH Dobírkový poplatek v Kč včetně DPH
1000,- 32,- 39,-
5000,- 42,- 51,-
20 000,- 52,- 63,-
50 000,- 80,- 97,-
100 000,- 150,- 182,-
200 000,- 270,- 327,-

Ceník doběrečného pro produkt Firemnní balík je platný od 1.1.2012 na území celé České republiky. Změna ceníku vyhrazena. 

Poplatek za platbu kartou činí 1,4% z celkové hodnoty dobírky. Tento poplatek nenahrazuje platbu doběrečného, které bude účtováno dle aktuálního ceníku.

Ochrana osobních dat kupujícího

Ososbní data (jména, adresa, telefon, e-mail atd.), která jsou součástí objednávky nebo registrace nového zákazníka jsou považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití.

Prodávající údaje o zákaznících zásadně nesděluje třetím osobám, kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky a to pouze v nutném rozsahu.

Prodávající si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.