Cu - měď - ICP-OES roztok pro přesné dávkování prvku - 250 ml

 
novinka
novinka

kód :  Cu - 250 ml ICP

Cena:  250 Kč

Cena bez DPH:  206.60 Kč

 

Měď hraje důležitou biogenní roli v tělech organismů. V akváriu obsah iontů mědi ubývá a je zapotřebí je doplňovat. Jen  je potřeba se vyvarovat jejích předávkování. Proto byl sestaven čistý roztok pro přesné a jednoduché dávkování do akvarijní vody. Obsah mědi je zapotřebí kontrolovat laboratorně.

Roztok byl vytvořen pro jednoduché a přesné dávkování prvku do vody s jednotkovým koeficientem.

Dávkování:   dávkujte podle výsledků testu .    Dávka 1 ml roztoku na 100 litrů vody zvýší hodnotu Cu o 0,01 ppm což je 10 ug / l. 

Upozornění: Uchovávejte mimo dosah dětí!  Může způsobit podráždění očí nebo podráždění kůže. Při zasažení očí je proplachujte tekoucí vodou 15 min. Při požití vyvolejte zvracení. Tento výrobek není určen k humánní spotřebě.

Tento výrobek neobsahuje žádné fosfáty, dusičnany, glukonáty ani jiný organický materiál. Je vyroben z nejčistších chemických látek laboratorní kvality (jakost Pharma, ČL ani "čistý" zásadně nepoužíváme, protože obsahuje příměsi, které zbytečně zatěžují akvarijní vodu těžkými kovy a nechtěnými látkami a mohou ohrozit život choulostivých živočichů).