KH Buffer - Standard -1000 ml

 

kód :  KH Buffer standart 1000 ml

Cena:  249 Kč

Cena bez DPH:  205.80 Kč

obsah: 1000 ml

objem: kg

množství: ks

Záruční doba: 24 měsíců

ks vložit do košíku 

 

tento KH Buffer Standard slouží ke zvýšení  KH – uhličitanové tvrdosti a stabilizaci pH v akvarijní vodě. Je vyroben ze 3 druhů uhličitanů. Uhličitany jsou spotřebovávány biologickými procesy, vápenatými řasami, korály, bezobratlými  apod.  Tyto organismy ukládají uhličitan vápenatý ve svém těle, snižují tedy karbonátovou tvrdost, také kyseliny vzniklé biochemickými procesy ničí pufrační systém vody – hodnota KH se snižuje.

 Pokud je hodnota KH akvarijní vody velice nízká (chronicky nízká), provádíme zvedání hodnoty KH v několika krocích po několik dní tak, aby  se jeho hodnota nezvýšila skokově. Po aplikaci přípravku se KH stabilizuje nejdříve po 2 hodinách, ale testujte vodu nejlépe až po 8 hodinách po přidání přípravku. Po dosažení  požadované hodnoty, můžeme  aplikovat  pouze udržovací dávky v  týdenním intervalu (podle testů vody).

Pro výrobu jsou použity všechny komponenty ve vysoké chemické čistotě, což je důležité z důvodů  velkého množství přidaných prvků.

Dávkování : Běžné dávkování pro udržení KH je 20 - 30 ml na 100 litrů vody 1-3x týdně, podle potřeby a výsledků testů. Správná hodnota se pohybuje mezi 8 – 10 st.něm - dKH, max 14 dKH. Zároveň je vhodné kontrolovat obsah Ca-vápníku ve vodě a v případě potřeby vápník doplnit.

Naměříme-li v akváriu hodnotu KH nižší než 8,0 – můžeme dávkovat KH Buffer denně při dávkování 20 ml/100 l až dosáhneme požadované hodnoty, ne však více jak 35 ml do 100 l akvarjní vody za 24 hodin.

Dávkujeme  do proudu vody v akváriu, aby se roztok v akváriu  rychle promíchal.  

POZOR !

Roztok je silně  zásaditý,  je škodlivý při požití (při požití podávejte vodu), při zasažení očí je proplachujte tekoucí vodou 15 min.  Navštivte lékaře !      Uchovávejte mimo dosah dětí.

Výrobce :  AQUA VALA s.r.o., Merhautova 57,Brno