pH Buffer- Superbuffer- 5 složkový koncentrát - 1000 ml

 
novinka
novinka

kód :  pH 5 složk 1000 ml

Cena:  558 Kč

Cena bez DPH:  461.20 Kč

obsah: 1000 ml

objem: kg

množství: ks

Záruční doba: 24

ks vložit do košíku 

 

tento silný, koncentrovaný pětisložkový Buffer   slouží k udržení  pH  na hodnotě  8,2 v mořské vodě.  Mořská  voda má správnou hodnotu pH mezi 8,1 až 8,4. Odpadní produkty ryb a ostatních organismů mají tendenci neustále okyselovat vodu v akváriu.

 Pokud je hodnota pH akvarijní vody velice nízká (chronicky nízká), provádíme zvedání hodnoty pH v několika krocích po několik dní tak, aby  se jeho hodnota nezvýšila skokově více než o 0,1 pH a během 24 hodin ne více než o 0,2 pH. Po aplikaci přípravku se pH stabilizuje nejdříve po 2 hodinách, ale testujte vodu nejlépe až po 8 hodinách po přidání přípravku. Abyste zabránili předávkování, přidávejte vždy přípravek po 24 nebo  lépe po 48 hodninách. Po dosažení  požadované hodnoty, můžeme  aplikovat  pouze udržovací dávky v  týdenním intervalu (podle testů vody).

Nezapomeňte, že pH v akváriu kolísá během denní doby, ráno může být 8,0 (nebo i 7,9), v poledne už 8,3, v noci pH klesá. Tento proces je přirozený a je způsoben změnami v intenzitě fotosyntézy. Proto je nutné provádět kontrolní testy pH vždy ve stejnou denní dobu.

Tento Buffer  obsahuje  více druhů uhličitanů s vyšší zásaditostí než  KH Buffer.  Obsahuje navíc důležité doplňkové prvky a složku pro stabilizaci účinku. Pro výrobu jsou použity všechny komponenty v nejvyšší chemické čistotě, což je důležité z důvodů relativně velkého množství přidaných prvků, (hustota roztoku je vysoká). Zásadně nepoužíváme kvalitu Pharma, ČL nebo "čistý", prtože tyto šarže mají příměsi (vč.těžkých kovů), které by v akvarijní vodě škodily.

 

Dávkování :

Běžné dávkování pro udržení pH je 10 ml na 100 litrů vody 2x týdně. Tento Buffer udržuje také hodnotu KH ve správné výši. Lepší je denní rozložení dávek na přibližně 3 - 4 ml / 100 litrů denně.

Naměříme-li v akváriu hodnotu pH nižší než 8,0 – můžeme dávkovat pH Buffer denně při dávkování 10 ml/100 l až dosáhneme požadované hodnoty, ne však více jak 30 ml do 100 l akvarjní vody za 24 hodin. Přebytek uhličitanů má navíc za následek jejich vysrážení s vápníkem, částečně hořčíkem, v nerozpustný skelet – uhličitan vápenatý (hořečnatý).

Dávkujeme naředěné se sladkou vodou v poměru asi 1 : 1 do proudu vody v akváriu, aby se roztok v akváriu  rychle promíchal. Pokud použijete roztok neředěný, začne v mořské vodě vločkovat.

POZOR !

Roztok je silně  zásaditý,  je škodlivý při požití (při požití podávejte vodu), při zasažení očí je proplachujte tekoucí vodou 15 min.  Navštivte lékaře !      Uchovávejte mimo dosah dětí.