Reductor NO3, PO4 - aditivum pro čistící bakterie 500 ml

 
novinka
novinka

kód :  Reductor NO3 500 ml

Cena:  380 Kč

Cena bez DPH:  314.10 Kč

obsah: 500 ml

objem: kg

množství: ks

Záruční doba: 24 měsíců

ks vložit do košíku 

 

Výrobek Reductor NO3 je určený pro výživu bakterií snižujících obsah dusíkatých látek.  Je vhodný pro správnou funkci denitrifikačních filtrů (neboli nitrat reduktorů). Dodává pro jejich funkční bakterie výživu a aditiva k aktivnímu životu pro odbourávání dusičnanů. Lze jej použít i volně do akvária, protože vždy je k dispozici několik míst (hlavně v živých kamenech), kde dochází k denitrifikačnímu procesu - čili odbourávání NO3 - dusičnanů. Vyživuje také nitrifikační bakterie, které omezují dusitany a amoniak.

Obsahuje všechny mikroelementy a také organický uhlík, tedy vše potřebné pro život mikroorganismů v akváriu a bakterií starajících se o čistotu vody  -(vybrané aminokyseliny, enzymy, přírodní vitamíny –včetně riboflavinu- a přírodní rostlinné povrchově aktivní látky, které umožňují lepší vstřebávání buněčnou membránou). Poskytuje také částečně některé stopové prvky.

Jedná se o přírodní produkt, který ovlivňuje buněčné bioaktivátory. Podporuje buněčný metabolismus většiny bakterií, žijících v mořském akváriu a zesiluje  biologický čistící proces zvýšením počtu bakterií pro zkvalitnění vody v akváriu. Urychluje zpracování organických látek, snižuje biologickou spotřebu kyslíku a tím přispívá ke zvyšování Redox potenciálu.

Usnadňuje také odstraňování dusičnanů a fosfátů (díky funkci bakterií,které podporuje), čímž snižuje problémy s řasami a pomáhá optimalizovat kvalitu vody.

Dávkování :

Je určen k dennímu dávkování pro udržení optimálních podmínek výživy bakterií a to záleží na biologickém zatížení akvária.

Základní dávkování je 2 – 4 ml přípravku na 100 litrů vody denně.  Lze i předávkovat asi 3 násobně v nutných případech. U akvárií chudých na živiny s minimální biologickou zátěží stačí 1 ml / 100 litrů vody denně.

Nejlepší použití je pro dávkovací pumpy, které mohou denně dávku rozdělit do několika dílčích dávek pro celkovou denní dávku / 100 litrů -  na 1 ml (málo zatížená akvária), přes 2-3 ml/den (středně zatížená akvária) až po max.dávku 5 ml/100 litrů denně pro silně zatížené nádrže. Po několik dní při vysokých hodnotách NO3 lze použít maximální dávku až 12 ml / den / 100 l. Pokud předávkujete přípravek ještě více nebo jsou-li použité nepřiměřené dávky při nižších hodnotách NO3, potom se může zakalit voda. Tento zákal není na závadu, voda se opět sama vyčistí.

Ideální dávkování je přímo do denitrifikačního filtru neboli reaktoru několikrát denně, co nejčastěji po malých dávkách. Tím dostávají bakterie pravidelnou výživu a potom pracují s neuvěřitelnou silou a úžasně rychlým zpracováním odpadních látek. Zaběhlý filtr i po delší odmlce dávkování  výživy dokáže obnovit svoji maximální funkci během 24 hodin po dodání výživových látek ve formě tohoto Reductoru.

Zkoušeno prakticky několik let v našich zkušebních, karanténních i odchovných nádržích pro ryby i korály.

Denitrifikační filtr, který bez výživy pracoval i několik týdnů a jel „naprázdno“  se dokázal po 24 hodinách zotavit tak, že jeho výstup dodával vodu s obsahem dusičnanů 0 mg/l – ověřeno pro karanténní nádrže importů ryb s vysokým počtem nasazených ryb.  V tomto případě lze i předávkovávat tento produkt.