Nitrat plus - 1000 ml

 
novinka
novinka

kód :  Nitrat plus 1000 ml

Cena:  249 Kč

Cena bez DPH:  205.80 Kč

obsah: 1000 ml

objem: kg

množství: ks

Záruční doba: 24 měsíců

ks vložit do košíku 

 

 

Přípravek zvyšuje hladinu NO3 - dusičnanů v akvarijní vodě. Jsou akvária, kde pro malý počet ryb může obsah dusičnanů klesnout pod minimální hladinu, která je potřebná pro funkci čistících bakterií. Pokud máte ve vodě nulové hodnoty NO3, může nastat problém pro bakterie, které alespoň nízkou hladinu dusičnanů potřebují ke své činnosti.  Přípravkem lze udržovat stálá  nízká úroveň dusičnanů podle potřeby.

Obsahuje  čistý dusičnan v laboratorní kvalitě, který můžete přesně dodávat do akvária podle svých potřeb. V mořském akváriu je optimální hladina NO3 v jednotkách mg/l (ppm), pro SPS jsou to 1 – 2 mg/l, pro LPS 5 – 15 mg/l, měkké korály lze chovat i ve vyšších hodnotách NO3.

Dávkování : dávka 1 ml / 100 litrů vody zvýší obsah NO3 o 1  mg/l, ( podle potřeby a biologického zatížení akvária).

 

 

Popis funkce

Úspěšně provozovaná útesová akvária s nízkým a ultra nízkým obsahem živin spoléhají na rovnováhu uhlíku, dusíku a fosforu, aby se umožnilo prospěšným čistícím mikrobům účinně odstraňovat latentní organický materiál jeho spotřebováním a přeměnou na další mikrobiální biomasu. Výsledná trvalá zásoba planktonických mikrobů je exportována ze systému prostřednictvím odpěňovačů a/nebo zachycena korály a jinými suspenzí živícími se bezobratlými, čímž se recykluje kdysi latentní organický materiál (odpad) na další biomasu těchto organismů. Tyto živiny jsou také přijímány zooxanthellami, a tedy i zooxanthellami bezobratlých, pro další existenci.

Schopnost mikrobů odstraňovat živiny ze svého okolí závisí na přítomnosti adekvátních zásob organického uhlíku, dusíku a fosforu; pokud některá z těchto živin není přítomna v dostatečném množství, mikrobiální příjem se zpomalí nebo ustane a koncentrace zbývajících živin se zvýší s pokračujícím přísunem živin. (Akvarijní systém mohou navíc osídlit nežádoucí Cyanobakterie – sinice.) Akvarista může použít vhodný filtrační materiál ke snížení koncentrací těchto živin, avšak uvedením koncentrací živin do "rovnováhy" se dosáhne stejného výsledku. Neudržení dostatečného obsahu živin v jakémkoli útesovém systému může vést k vybělení a/nebo degradaci tkání bezobratlých se zooxanthellami.

Pokyny pro použití

Nepředávkujte tento produkt. Výsledky budou nejvýznamnější, když je v systému dávkován Nitrat plus denně v menších dávkách.

1. Pomocí přesných testovacích souprav nebo kalibrovaných digitálních testovacích zařízení určete koncentrace fosfátů a dusičnanů v systému. Předpokládá se, že koncentrace dusičnanů v systému je pod detekovatelnými limity pro použitou testovací metodu.

2. Aplikujte Nitrat plus  podle pokynů níže, abyste dosáhli koncentrace dusičnanů ~3 ppm.

3. Nechejte uplynout 24 hodin; znovu otestujte koncentrace dusičnanů a fosforečnanů. Pokud se koncentrace nezmění, pak je systém pravděpodobně omezen na příjem uhlíku. Dávkujte Reductor NO3 přibližně 2 ml na každých 100 litrů vody a nechte uplynout 24 hodin, poté znovu otestujte koncentrace fosfátů a dusičnanů. Pokračujte v denním dávkování Reductor NO3, dokud koncentrace fosfátů nebo dusičnanů nezačnou klesat, což ukazuje, že rychlost vstupu uhlíku do systému odpovídá rychlosti vstupu fosforu nebo dusíku.

4. Pokud se koncentrace fosfátů sníží bez přidání Reductoru NO3, sníží se i koncentrace dusičnanů v systému. Pokračujte v dávkování Nitrat plus, abyste udrželi koncentraci dusičnanů na požadované hodnotě 3 - 5 ppm, dokud i koncentrace fosfátu neklesne do požadovaného rozmezí (doporučuje se 0,02 - 0,04 ppm), u Acropor 0,01-0,02 ppm. Poté dávkujte Nitrat plus a Fosfát plus podle potřeby k udržení požadovaných koncentrací fosfátů a dusičnanů.

Poznámka: Pokud kdykoli dávkování přípravku Nitrat plus vede k prodlouženému zvýšení koncentrace dusičnanů bez jejich postupného snižování při příjmu fosfátů, systém je pravděpodobně omezený na příjem uhlíku (vyřešeno aplikací Reductoru NO3  do systému).

Upozornění: Uchovávejte mimo dosah dětí. Není určeno pro lidskou spotřebu.